Nové náměstí 1431/20
Praha 10 Uhříněves
10400
tel.: 267712366
fax: 267711219
urohavel@seznam.cz
Léčba ženské inkontinence
MUDr. Richard Havel, specialista v oblasti urogynekologie.

čti více

Novinky

Urogynekologie

Urogynekologie je interdisciplinární obor, který spojuje znalosti a dovednosti gynekologů a urologů nezbytné k diagnostice a následné konzervativní či operační léčbě samovolného, nechtěného úniku moči u žen (inkontinence).
Inkontinence moči je příznakem, který postihuje téměř 30% žen, bez závislosti na věku. Snižuje kvalitu života ve všech oblastech, od fyzické, psychické až po problémy v partnerském soužití a porušení sociálních vazeb v pracovním zařazení. Je to jakýsi invalidizující stav, který má tendenci se časem zhoršovat.

Převážně jde o dva typy inkontinence – stresová a urgentní.

Stresová inkontinence není založena na psychickém stresu, ale jedná se o poruchu uzávěrového mechanismu měchýře, kdy k úniku moči dochází bez předchozího urgentního, imperativního necení, např. při kašli, kýchání, smíchu, sportovní aktivitě, zvednutí břemene, rychlé chůzi, někdy i při pohlavním styku.
Únik nebývá masivní, ale prakticky mu nelze předejít. Porucha se časem zhoršuje a ženy se uchylují k používání hygienických pomůcek – vložek, které však situaci neřeší.
Poruchu uzávěrového mechanismu měchýře často ženy kompenzují vysokou frekvencí močení. Chodí preventivně, než někam jdou, když tam přijdou, mají zmapovanou síť veřejných toalet po městě, ve kterém žijí. Často se stává, že při příchodu ke svému bytu , v předtuše, že za dveřmi je toaleta, již nelze moč udržet a dochází k odchodu moče ještě před usednutím na WC. Po určité době tím, že chodí preventivně, zvyknou močový měchýř na menší náplň se dostavuje pocit ne zcela dobře vyprázdněného měchýře. Po odchodu z toalety nastává nové nucení a ženy se zpravidla opakovaně na toaletu vrací.

Urgentní inkontinence se projevuje vysokou frekvencí močení, nezvladatelným, imperativním nucením na močení, častým nočním buzením s nutností odejít na toaletu. Při neléčení stavu dochází k těžkému nucení, které nelze ovlivnit vůlí a dochází k vyprázdnění obsahu měchýře na nesprávném místě v nesprávný čas. To jsou stavy, které devastují životní komfort žen.

Oba základní typy inkontinence jsou často spojeny v tzv. inkontinenci smíšenou, kde se prolíná stresová i urgentní složka. V takovém případě je nutné nejdříve zklidnit urgentní složku konzervativně. Teprve při klidném močovém měchýři lze přistoupit k úvaze o operačním řešení poruchy uzávěrového aparátu.

Více, než polovina inkontinentních žen, nevyhledá lékařskou pomoc, pravděpodobně z neodůvodněného pocitu studu a řídí se spíše radami kamarádek. Řada z nich uposlechne televizní reklamy, které propagují nošení vložek a považuje to za řešení situace.
Někdy se však žena setká i s ne příliš profesionálním přístupem lékaře, který bagatelizuje její problémy a odbude ji konstatováním, že to patří k věku nebo ji bez náležitého vyšetření nasadí léky snižující aktivitu měchýře. Žena však trpí dál únikem moči, navíc má ještě pocit sucha v ústech a dál chodí s vložkami. Tím se samozřejmě utvrdí v názoru, že jde o neřešitelnou situaci a vzdá další léčbu.
Proto je třeba vždy navštívit odborníka, který se věnuje pouze této problematice.

Naše ambulance nabízí komplexní, objektivní diagnostiku typu poruchy inkontinence a následnou konzervativní nebo operační léčbu. Jedná se o vyšetření časově náročnější ( klientka stráví v ambulanci asi 60 minut), avšak vlastní vyšetření pomocí moderní přístrojové techniky trvá asi 10 minut a je nebolestivé. Toto vyšetření dokonale rozliší typ poruchy udržení moči i jeho závažnost. Zároveň pomocí ultrazvukového vyšetření lze definovat anatomické změny při poruše uzávěrového mechanismu a eventuální míru sestupu rodidel. K dispozici máme i cystoskop, který v indikovaných případech prohlédne celou dutinu močového měchýře a může odhalit, či vyloučit organickou příčinu obtíží.
Po té následuje dohoda s klientkou o dalším postupu. Ten  se odvíjí podle typu a míry poruchy. Zvýšená aktivita močového měchýře se řeší medikamentózně v kombinaci s odbornou rehabilitací a v některých případech i lokální, hormonální léčbou. Stranou nezůstává ani autogenní trénink, který může být velmi úspěšný.

Porucha uzávěrového mechanismu (stresová inkontinence), je dána anatomicky a při pokročilém stupni je řešitelná pouze chirurgicky. Tento typ úniku se často druží a s různým typem sestupu rodidel, který lze řešit současně. K sestupu rodidel, kromě slabšího vaziva, což bývá záležitost rodinné dispozice, může přispět porod většího plodu, těžká námaha, silový sport a podobně.

Operační řešení těchto problémů realizujeme v soukromém sanatoriu, které však má pobyt i operační léčbu hrazenu z pojištění. Lze si však připlatit i nadstandardní služby.
Nabízíme celé spektrum urogynekologické operativy, včetně nejmodernějších, minimálně invazivních metod volných pásek, různých typů. Případné přidružené indikace (např. chorobné stavy dělohy, vaječníků…) k rozšíření výkonu jsou samozřejmé a je možno je provést současně, klasickým nebo laparoskopickým přístupem.

Objednat k vyšetření se můžete kdykoliv telefonicky (záznamník i fax) na čísle 267 712 366.
K objednání je důležité doporučení obvodního gynekologa, praktického lékaře, urologa nebo neurologa na formuláři „K“ nebo jiné žádance. Velmi vhodné je mít i vyšetření moči na vyloučení případných zánětlivých příčin obtíží.
V jednotlivých případech lze přijít( po dohodě), na vyšetření i bez doporučení.   Archív

Pondělí: 8 - 15
Úterý:operační den
Středa:8 - 15
Čtvrtek:8 - 15
Pátek:8 - 12 - nepravidelný klinický den